Pre-loader

KÜTÜPHANE

Merkezi Kurutucular, nem alıcılı kurutucu jeneratörü ve muhtelif sayıdaki kurutucu silosundan oluşur.

Merkezi Kurutucular

Üretimde kullanılan plastik hammaddenin ve işleme makinesinin fazla olduğu tesislerde kurutucunun makine üzerinde veya yanında bulundurulması bazı sakıncalar doğurur. Genel olarak aşağıdaki durumlarda merkezi kurutma sistemine geçilmesinde fayda vardır :

* Tesisin büyüklüğü sebebi ile hammaddenin taşınmasının getirdiği zorluklar,
* Plastik işleme makinesinde hammadde değişimi çok sık yapılıyorsa,
* Aynı tip hammaddeyi birçok makine kullanıyorsa tekil kurutmalar yerine ortak kurutmanın getirdiği enerji tasarrufu ve bu sayede hammadde sarfiyatının azaltılması
* Tesisi içinde alan yetersizliği (zemin alanı veya yükseklik),
* Hammaddenin orijinal ambalajından çıkarılarak nemlenmeden ve kirlenmeden kullanılabilmesi.

Ancak, merkezi kurutma sistemine geçmenin ve özellikle hammaddenin merkezden işleme makinelerine besleme sisteminin getirdiği bazı zorluklar da bulunmaktadır. Kısaca ;

* En çok dikkat edilmesi gereken konu hammaddenin taşınması esnasında nem almasının engellenmesidir.
* Farklı özellikteki ve renkteki hammadde granüllerinin farklı zamanlarda aynı hat üzerinden taşınması gerekiyorsa hammadde değişimlerinde boru hattının çok iyi temizlenmesi gerekir. * Kırma hammadde kullanımında tozlanma sebebiyle ortaya çıkan boru hattı temizliği için sistemin uygun olması gerekir.
* Boya (masterbatch) kullanımı var ise dozajlamanın merkezi olarak değil, işleme makinesinin üzerinde yapılması önerilir. Aksi taktirde uzun boru hattı üzerinde ayrışma kaçınılmazdır.

Merkezi Kurutma Sistemlerinin Yapısal Özellikleri

Genel olarak bir adet nem alıcılı (desikant) kurutucu jeneratörü ve muhtelif sayıdaki kurutucu silosundan oluşurlar. Kurutucu jeneratör ve kurutucu silo seçme kriterleri Nem alıcılı (desikant) kurutucular makalesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Farklı olarak, merkezi kurutucularda seçilecek kurutma jeneratörü kapasitesi ve özellikleri hizmet edeceği kurutucu sayısına göre hesaplanmalıdır.

Diğer bir tanımlama ile aslında her kurutma silosu kendi başına tek hammaddeyi kurutma özelliklerine sahip olup, kurutma için gerekli nemi alınmış hava kurutucu jeneratörden temin edilir.

Nem alıcı jeneratör farklı kapasitedeki ve farklı özellikteki hammaddeleri kurutacak silolara hava sağlayacağı için değişken ve ancak gerektiği kadar debide hava üretmelidir. Kontrol sisteminin de buna uygun otomasyon sistemine sahip olması gerekir. Bunun için devir kontrollü üfleme sistemi zorunludur. Değişken debi ayarının yanı sıra her kurutma silosuna giden ve dönen havanın da oransal kumandalı valfler ile yönetilmesi gerekir.

Merkezi kurutucu sistemlerde her hammaddenin kurutma parametrelerinin öncelikli olarak ayarlandığı bir hammadde veri tabanı bulunur. Kullanıcı kendine ait özel hammaddeler var ise bu hammaddelerin parametrelerini de bu veri tabanına ekleyebilmelidir. Hangi kurutma silosunda hangi hammaddeden ne kadar kurutulacaksa seçildiğinde sistem otomatik olarak kuru hava debi ayarı yapar. Böylece hammaddenin gerektiği kadar miktarda kuru hava ile kurutulması sağlanmış olur.

Kurutma sıcaklık ayarı ana kumanda panelinden yapılabildiği gibi her bir kurutma silosunun kendi üzerinde bulunan mini panelden de yapılabilmelidir. Bu tip merkezi kurutucular farklı tasarruf sistem otomasyonları ile de donatılmıştır. Kullanım kapasite değişimlerini takip edebilen, kullanım bittiği zaman otomatik olarak hava debisini ayarlayabilen kompleks sistemler vardır.