Pre-loader

KÜTÜPHANE

Hava ve vakumlu kurutucu ile kurutma parametreleri

Kurutma parametreleri nelerdir?

Hava (sıcak hava veya sıcak/kuru hava) ile kurutma parametreleri

* Sıcaklık : Hava ile kurutma tekniğinde ortam havasının veya kurutulmuş havanın hammadde cinsine göre belirli sıcaklığa çıkarılması ve hammaddenin bu sıcaklığa maruz kalması gerekmektedir. Zira, her hammaddenin polimer zincir yapısı su moleküllerini serbest bırakacak farklı sıcaklık değerlerine sahiptir. Hammadde cinsine göre bu sıcaklık 60°C ile 180°C arasında değişir.

* Süre : Hammaddenin belirtilen sıcaklığa maruz kalması gereken süredir. Bu süre hammaddenin moleküler yapısına ve ne kadar nemli olduğuna göre değişir. Hammadde cinsine göre 1 saat ile 6 saat arasında değişir. Kurutma süresinin fazla olması ise hammaddenin kimyasal veya görsel olarak bozulmasına sebep olduğundan fazla kurutmadan kaçınılmalıdır.

* Kuru Hava : Neme çok duyarlı plastik hammaddeler için kuru hava ile kurutma zorunludur. Bu parametre çoklukla çiylenme noktası (dew point) terimi kullanılarak betimlenir. Çiylenme noktası hava içindeki nemin yoğunlaşması için gerekli sıcaklık anlamına gelir. Çiylenme noktası sıcaklığı ne kadar düşük olursa hammaddenin çekirdeğinde sıkışan nem o kadar dış çepere doğru hareket etmeye zorlanır. Neme az duyarlı hammaddeler için sadece sıcak hava ile kurutma yeterlidir, çok kuru hava gerekli değildir.

* Hava Debisi : Sıcak havanın kurutma silosu içindeki sirkülasyon hızı da diğer bir parametredir. Bu debi az olursa sıcak havanın silo içinde dağılımı homojen olmaz ve dolayısıyla her hammadde eşit kurutulmaz. Öte yandan, havanın nemli hammaddeye nüfus etmesi ve kurutma süresi uzar.

* Hammadde şekli ve dökme yoğunluğu : Kurutulacak hammaddenin şekli ve dökme yoğunluğu kurutma cihazı seçilirken dikkat edilmesi gereken parametrelerdir. Zira, hammaddenin yukarıda belirtilen sıcaklıkta ve sürede, kuru havalı/ sıcak havalı veya vakum altında kurutulması işlemi bir kurutma tamburu/silosu içinde yapılır. İstenilen verimde kurutma için bu silonun hacminin yeteri kadar büyük olması gerekir. Silo hacminin hesabında ise hammaddenin şekli (granül, deşe, kırma vb.) ve dökme yoğunluğu önemlidir.

Vakumlu kurutucu kurutma parametreleri

* Vakum : Vakum tipi kurutucuların öncelikli kurutma parametresidir. Hammaddenin içindeki nemin vakum altında emilmesi prensibine göre çalışan bu tip kurutucularda hammadde ön ısıtmadan sonra vakum altına alınır.

* Sıcaklık : Vakum tipi kurutucularda sıcaklık vakum işlemi öncesi hammaddenin ısıtılması için kullanılır. Hammaddenin kurutulması için asli faktör değildir.

* Süre : Vakum süresi hammadde cinsine göre 15 dakika ile 45 dakika arasında değişir. Bu süre aynı zamanda kurutma süresi anlamına gelir. Vakum altında fazla kurutma söz konusu olmadığından kuru havalı kurutucularda yaşanan kimyasal veya görsel bozulmalar yaşanmaz.

* Hammadde şekli ve dökme yoğunluğu : Kurutulacak hammaddenin şekli ve dökme yoğunluğu kurutma cihazı seçilirken dikkat edilmesi gereken parametrelerdir. Zira, hammaddenin yukarıda belirtilen sıcaklıkta ve sürede, kuru havalı/ sıcak havalı veya vakum altında kurutulması işlemi bir kurutma tamburu/silosu içinde yapılır. İstenilen verimde kurutma için bu silonun hacminin yeteri kadar büyük olması gerekir. Silo hacminin hesabında ise hammaddenin şekli (granül, deşe, kırma vb.) ve dökme yoğunluğu önemlidir.