Pre-loader

KÜTÜPHANE

Plastik hammadde granül formunda olduğu gibi kırma olarak da kullanılır.

Kurutulacak malzemenin şekli ve yapısına göre kurutucu seçimi

Plastik hammadde granül formunda olduğu gibi kırma olarak da kullanılır. Kırma makineleri ile kırılan ürünler ve diğer üretim firelerinin kırma makinelerinin elek ölçüsüne bağlı olarak farklı boyutlarda olabilir. Kırılan ürün veya fire eğer ince ise kırma sonucu pul şeklinde oluşur ve flake olarak adlandırılır. Bu ve benzeri şekilsel ve içeriksel farklılığa sahip malzemelerin kurutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda tanımlanmıştır.

Kurutma Silo Hacmi: Her ne kadar eriyik yoğunlukları aynı olsa dahi, yukarıda belirtilen granül, normal kırma ve pul şeklinde kırmanın  kurutma silosunda aynı hacimdeki ağırlığı farklıdır.

Örneğin; PET granül dökme yoğunluğu 0,85 kg/lt iken preform kırmasının dökme yoğunluğu 0,7 kg/lt, PET şişe kırığının dökme yoğunluğu 0,3 kg/lt mertebelerindedir. Diğer bir deyişle 100 litrelik bir kurutma silosu 85 kg PET granül, 70 kg PET preform kırma ve 30 kg PET şişe kırılabilir. Bu sebeple aynı kapasitede çalışan bir işleme makinesine kurutucu seçilecekse PET preform kırma için seçilen silonun hacminin PET granül için seçilen silo hacminden fazla olması gerekir. PET şişe kırığı için ise çok daha fazla bir kurutma silo hacmi gerekir.

Kurutma Parametreleri: Kırma hammadde bir kez eritilip tekrar katılaştığı için işleme prosesine bağlı olarak moleküler  yapısı az da olsa değişir. Bu sebeple kurutma parametreleri de bu oranda değişir. Öte yandan, granül hammadde kurutmadan önce nemden arındırılmış orijinal ambalajından çıkarken, kırma makinesinden çıkarken, kırma makinesinden çıkan malzeme genelde ortam şartlarında neme doyar ve bu sebeple kurutulması için daha fazla zaman ve kuru havaya ihtiyacı olacaktır.

Katkı İçerikleri: Plastiğin birçok diğer hammaddenin yerini aldığı günümüzde katkı olarak adlandırılan ve renklendirme, kaydırıcılık, sertlik, dayanımlılık gibi birçok farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerin oluşturulmasını sağlayan birçok hammadde çeşidi daha vardır. Bu tip katkıların dökme yoğunlukları da değişir. Örneğin; cam elyaflı polyamid hammaddenin dökme yoğunluğu katkısız polyamid hammaddeden daha fazladır. Diğer bir örnek ise kalsit katkılı hammaddelerdir ki bu hammaddeler bünyelerinde yüksek oranda neme çok duyarlı kalsit barındırdığı için kurutma parametre değerlerine dikkat edilerek cihaz seçilmelidir.

KURUTUCU SEÇİMİNDE YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR!